תקנון

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם.

 1. בשימוש באתר האינטרנט או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.
 2. המידע באתר זה מועבר אליכם באמצעים אלקטרונים, ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים , וליקויים מחובת המשתמש לוודא את הפרטים המוצגים באתר סינמה סיטי אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות.
 3. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינו פרטי אירוע סינמה סיטי אינה אחראית להחזר כספי ללקוח ולקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד סינמה סיטי.
 4. המערכת אינה מאפשרת בחירת מקומות והתרת מושבים בודדים ריקים. בהצגות ו/או אירועים בהן המושבים אינם מסומנים תועברו לאחר בחירת האירוע ישירות למסך התשלום.
 5. בעת ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה.
 6. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה.
 7. סינמה סיטי תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
 8. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לסינמה סיטי ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 9. לסינמה סיטי שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 10. התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
 11. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם. לאחר ביצוע ההזמנה, ימתינו כרטיסכם בעמדת שירות העצמי או בקופות בית הקולנוע. יש להגיע עם אמצעי התשלום שאיתו בוצעה ההזמנה.
 12. בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.
 13. באפשרותכם להיכנס ל”בדיקת הזמנה” אשר נמצאת בסרגל העליון של האתר תחת “רכישת כרטיסים”, לצורך הצגת הזמנותיכם.
 14. רכישת כרטיסי קולנוע באתר מתבצעת ישירות בבית הקולנוע לפיכך, לאחר בחירת הסרט המבוקש תבצע עבורכם המערכת סריקה של המקומות הפנויים ותציג אותם בפניכם. לצערנו, לא ניתן לשריין את המקומות עד לאישור הסופי של ההזמנה על ידכם, לפיכך ייתכנו מקרים בודדים בהם ייתפסו המקומות אשר התבקשו. במקרה כזה מיד יופיע מבנה האולם במצבו החדש וניתן יהיה לבצע סימון של מקומות חדשים ולאשר את הפעולה, ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי התשלום.
 15. הזמנות מזוהות בקופת בית הקולנוע (או בעמדות האוטומטית) ע”י העברת אמצעי התשלום אשר שימש אתכם לביצוע ההזמנה. חובה להביא את אמצעי התשלום שאיתו בוצע ההזמנה.
 16. ניתן לבטל הזמנות אשר בוצעו באתר ובמענה הקולי עד 3 שעות לפני מועד תחילת הסרט, במידה והכרטיסים לא נאספו ע”י הלקוח בבית הקולנוע.
 17. אתר האינטרנט של הסינמה סיטי מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע”י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. הסינמה סיטי מספקת הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.
 18. לסינמה סיטי הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.
 19. בהזמנת כרטיסים באינטרנט ובטלפון יתווסף לתשלום עמלת אינטרנט או טלפון.
 20. לידיעת הקהל הרחב, אנשים עם מוגבלות ובעלי כסא גלגלים יכולים להזמין כרטיסים ולבטלם דרך אתר האינטרנט והאפליקציה של סינמה סיטי.
 21. הופעת כרטיסים באתר אינם מהווים אישור לזמינות. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.
 22. לתשומת לב לקוחותינו: הסרט עצמו אינו בהכרח מתחיל בשעה הנקובה. יתכן ולפני תחילת הקרנת הסרט יוקרנו פרסומות וקדימונים באורך של עד כ-25 דקות. למרות האמור, אין התחייבות להקרנת פרסומות וקדימונים באולם ואחריות הלקוח להגיע בזמן לסרט בשעת ההקרנה הייעודה.
 23. סינמה סיטי תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של סינמה סיטי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת סינמה סיטי יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סינמה סיטי.
 24. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של סינמה סיטי. סינמה סיטי שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
 25. סינמה סיטי לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או שירותים שנמכרו.
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בסינמה סיטי או בצדדים שלישיים כלשהם.
 • אם עשית שימוש בשירותי סינמה סיטי לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם סינמה סיטי או מי מטעמה.
 • אם התקבל בידי סינמה סיטי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין סינמה סיטי.
 1. אם סינמה סיטי תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;
 2. סינמה סיטי רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. סינמה סיטי תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 3. מאגר לקוחות: בהצטרפות למאגר לקוחות סינמה סיטי (להלן: "מאגר") של סינמה סיטי. החברות במאגר הינה בכפוף להוראות תקנון האתר (להלן: "התקנון"). ידוע לי, כי המידע שמסרתי בטופס זה, כולל פרטי התקשורת, עדכניים ונמסרו מרצוני החופשי מבלי שהיתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן. מידע זה ישמש לצורך ניהול וייעול הקשר עמי, פילוח ואיפיון הרגלי הצריכה שלי, למטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות, עריכת סקרים ומחקרי שוק. ידוע לי שהמידע ישמש את החברה וכן את החברות המחזיקות כדין במאגר המידע. המידע ישמש את האתר לצורך שליחת חומר שיווקי ו/או פרסומי, לרבות לעניין מבצעים והטבות, בדרך של דיוור ישיר וכן באמצעי מדיה שונים לרבות בדואר, בדוא"ל, ב-SMS, בטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות בכל הנוגע לשיתופי פעולה עם צדדים שלישיים. המידע במאגר לא יועבר לצדדים שלישיים.
 4. המידע המוצג באתר סינמה סיטי הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. סינמה סיטי ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 5. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר סינמה סיטי ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של סינמה סיטי בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של סינמה סיטי, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של סינמה סיטי בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של סינמה סיטי ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.
 6. על השימוש באתר סינמה סיטי יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר סינמה סיטי הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בתל-אביב-יפו בישראל.
 7. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 8. האתר בבעלות ניו לינאו סינמה 2006 בע”מ, ח”פ 513910265. 

 

 

תקנון שוברים

תקנון זה בא להגדיר את אופן השימוש בשוברים המקנים צפייה בסרט ב”סינמה סיטי” (להלן: ” השוברים”).

 1. כלל השוברים יכובדו בהתאם לתנאים המצוינים על גבם, בחוברת המצורפת או באתר החברה ממנה נתקבלו או נרכשו.
 2. במידה ומצורפת חוברת לשוברים, חובה להציגה בקופות הקולנוע.
 3. במקרה של איבוד החוברת המצורפת או אי קבלתה מן החברה אשר הנפיקה את השוברים, יש לפנות לחברה על מנת לקבל חוברת חלופית.
 4. התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה ובכלל זה: תוקף השוברים והגבלותיהם בימים, באולמות ובהקרנות – הינם מחייבים ואינם ניתנים לשינוי.
 5. חובה על הלקוח לבדוק את תנאי השוברים בטרם הגיעו לקופות הקולנוע.
 6. אי ידיעת תנאי השוברים אינה פוטרת את הלקוח מעמידה בתנאי השוברים.
 7. במקרה של סתירה בין מידע שהועבר ללקוח מכל גורם שהוא לבין התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה – התנאים המצוינים על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה הם המחייבים.
 8. שוברים יכובדו בתנאי שהם שלמים, קריאים ואינם נושאים סימונים חיצוניים (סימוני כלי כתיבה, מדבקות וכו’).
 9. אובדן שוברים כדין אובדן כסף מזומן.
 10. חברת “סינמה סיטי” אינה אחראית לטיב תוכן השוברים אשר לא הונפקו על ידה.
 11. שוברים אשר לא הונפקו ע”י חברת “סינמה סיטי” ניתנים למימוש בקופות הקולנוע בלבד.
 12. שוברים ומנויים אשר הונפקו ע”י חברת “סינמה סיטי” (בעלי ברקוד מספרי בעל 12 ספרות המתחיל בספרה 9) – ניתנים למימוש גם באתר האינטרנט של “סינמה סיטי”.
 13. שוברים המקנים כניסה זוגית אינם ניתנים לפיצול לשתי הקרנות שונות.
 14. כלל השוברים אינם בעלי ערך כספי ועל כן לא ניתנים לשדרוג בתוספת תשלום.
 15. במידה והשוברים תקפים בסניפי “סינמה סיטי” אך לא מצוין על גבם, בחוברת או באתר החברה “סניף ירושלים” – ניתן לממשם בסניף ירושלים, אך בכפוף לתנאי “סניף גלילות”.
 16. כלל השוברים תקפים לאולמות ולסרטים הרגילים בלבד, אלא אם צוין במפורש על גבי השוברים, בחוברת או באתר החברה כי הינם תקפים לאולמות ה – “VIP”, “Business”, “אקספרס”, מופעים, הצגות ילדים, הקרנות מיוחדות, הקרנות בשפה הרוסית, ההודית וצרפתית והקרנות תלת מימד.
 17. ימי העבודה ב”סינמה סיטי” אינם ימי עבודה קלנדריים אלא ימי עבודה קולנועיים. על-פי מדיניות “סינמה סיטי” “יום עבודה קולנועי” מתחלף בשעה 06:00 ולא בחצות. מכאן, ששובר אשר אינו תקף ביום שבת, אינו ניתן למימוש בין השעות 00:00 – 06:00.
 18. שובר אשר אינו תקף בחג – אינו ניתן למימוש ביום קלנדרי של ערב חג ו/או ביום חג, עד השעה 06:00 בבוקר העוקב.
 19. הנחה לבעלי תעודות -אזרחים ותיקים וחיילים: ניתנת תמורת הצגת התעודה. הצגת תעודה אחת מקנה זכאות להנחה אחת בלבד. חובה להציג תעודה/חוגר פיזית בקופות הקולנוע.
 20. הנחה לבעלי תעודת נכה -בהצגת תעודת נכה בתוקף ותעודה מזהה בקופות. ההנחה הינה עבור הנכה והמלווה בלבד. תעודת נכה אינה מקנה פטור למלווה מאחר ומדובר במקומות ישיבה מסומנים. *תקף להקרנות רגילות בלבד- לא כולל “VIP”, “Business”, “אקספרס”, מופעים, הצגות ילדים, הקרנות מיוחדות, הקרנות בשפה הרוסית, ההודית וצרפתית והקרנות תלת מימד.
 21. לא ניתן לממש שוברים/הטבות/הנחות להקרנות בשפה הרוסית ובשפה ההודית.

הסרטים הנצפים ביותר בסינמה סיטי

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.