1

VIP נתניה

בסניף זה 2 אולמות VIP:

VIP 10: מכיל 60 מקומות ישיבה. נגישות לכיסא גלגלים: בשורה הראשונה.

VIP 11:  מכיל 60 מקומות ישיבה. נגישות לכיסא גלגלים: בשורה הראשונה.

 

זמן אירוח בטרקלין של VIP:

45 דקות לפני השעה הנקובה באתר/על גבי הכרטיס.

 

הזמן כרטיסים

הזמן כרטיסים למופע

הסרטיםהנצפים ביותרבסינמה סיטי

* קרא איך המחשב שלנו מרכיבאת רשימת הנצפים ביותר.