1

VIP ירושלים

בסניף זה 2 אולמות VIP:

VIP 17: מכיל 77 מקומות ישיבה. נגישות לכיסא גלגלים: בשורה העליונה.

VIP 18: מכיל 77 מקומות ישיבה. נגישות לכיסא גלגלים: בשורה העליונה.

 

זמן אירוח בטרקלין של VIP:

30 דקות לפני השעה הנקובה באתר/ע”ג הכרטיס.

 

הזמן כרטיסים

הזמן כרטיסים למופע